Tversted Kirke
Kirkerum Tversted 240 m2 2019

Projektet i Tversted kirke består i en indvending renovering af kirkerummet der skal muliggøre et mere fleksibel brug af kirkerummet i fremtiden.

De tre øverste bænkerækker er fjernet i venstre side for at gøre plads til et aktivitetshjørne til bl.a. musik og sang. Dette er gjort, for at kirken i fremtiden er mere fleksibel i indretningen og dermed i stand til at rumme flere forskellige aktiviteter og arrangementer. Gulvbelægningen i koret udskiftes til klinkegulv for at skabe bedre sammenhæng og harmoni med det resterende kirkerum. Der er desuden tilføjet supplerende belysning til kirkerummet, for at skabe et lysere og mere visuelt komfortabelt rum.

Derudover er der lavet forslag til renovering af alter og prædikestol.