Kirkeladen i Stenum
Tilbygning til Kirkeladen Stenum 55 m2 2023

Projektet omhandler en tilbygning på 55m2 til den eksisterende kirkegårdskontor.