Elling Kirke
Kirkerestaurering Elling 285 m2 2021

Elling Kirke stammer tilbage fra 1200 tallet.
Projektet omfattende en totaludskiftning af kirkens tagbelægninger, samt istandsættelse af tagværket, hvor ca. 40% af det oprindelige tømmer blev udskiftet grundet omfattende rådskader og borebilleangreb.
Ekst. spærkonstruktioner over tårnet blev kranet ned på p-pladsen og istandsat, inden de blev genopsat. Under restaureringen var der stort fokus på at bevarer så meget at de oprindelige tømmerkonstruktioner som muligt. Arkæologiske undersøgelser viste at flere af de undersøgte trædele stamme helt til bage fra kirkens oprindelse i 1200 tallet.

Kirken fik efterfølge komplet ny tagbelægningen af røde vingetegl i gammel dansk format med nedmurede rygninger. Blyinddækninger og skotrender blev udskiftet.