Sognegården i Brønderslev
Sognegård Brønderslev 1082 m2 2019

Projektet omfatter en større om- og tilbygning til den eksisterende sognegård samt en gennemgribende renovering af kirkerummet og våbenhuset. Arkitektfirmaet Bundgaard blev valgt som totalrådgiver på opgaven med at skabe et fremtidssikret og integreret kirkecenter, der samler alle kirkens funktioner og aktiviteter, samt er tilpasset kirkens fremtidige behov for multifunktionalitet. 

Sognegården er udvidet med en ny stor tilbygning, der skaber større sammenhæng og visuel kontakt i hele anlægget. Der er etableret en ny samlet hovedindgang for kirke- og sognegård, hvor et nyt kirketorv samler og forbinder samtlige af husets funktioner. Øget tilgængelighed og møblering har samtidig været en stor del af projektet. 

Den ny tilbygnings formsprog respekterer og passer til kirken og sognegårdens eksisterende udformning. Samtidig er bygningen opført i materialer der komplementerer og spiller godt sammen med det eksisterende materialevalg. 

Den nye sognegård indeholder multisal, kirkekontor, administration, præstekontorer, samtalerum og toiletter. Området mellem nybygningen og eksisterende bygninger er sammenkoblet med en forbindelsesbygning indeholdende ny hovedindgang med velkomstområde, kirketorv samt opholds- og caféområde. Herfra åbnes der op til kirkens nuværende våbenhus og den øvrige sognegård. Den eksisterende sognegård er ombygget, med et større køkken, børneatelier og værksted i forbindelse med det centrale opholds- og caféområde.