Boligselskabet Nordjylland
Renovering Hjørring m2 1997

Nyt indgangsparti og facaderenovering af Boligselskabet Nordjyllands kontorbygning i Hjørring.