bæredygtig arkitektur

Måske har du spekuleret på det, for hvad er bæredygtig arkitektur? Tænker du, at løsningerne skal være miljøvenlige for at være bæredygtige? Det er ikke helt forkert, men heller ikke hele sandheden. Hos Arkitektfirmaet Bundgaard tænker vi funktionalitet ind i de lokale omgivelser. Vi fokuserer også på, hvilke aftryk vores projekt vil efterlade i globalmiljøet på længere sigt. Udover miljøet er der også andre ting, som tilgodeses, når vi taler bæredygtig arkitektur.

Hvad er bæredygtighed, og hvad har det med arkitektur at gøre?

For at lave bæredygtig arkitektur skal flere ting tilgodeses. Arkitektfirmaet Bundgaard kigger eksempelvis på mangfoldighed samt social og økonomisk bæredygtighed. Vi har fokus på, at vi ikke reducerer mulighederne for de kommende generationer med vores måde at bygge byer og bygninger eller danne landskaber på. Når Arkitektfirmaet Bundgaard arbejder med miljømæssig bæredygtighed, sætter vi os ind i arkitekturens påvirkning af miljøet.

Først analyserer vi projektets påvirkning af miljøet og energiforbruget. Vi analyser, hvor meget klimagasudslip der må forventes. Arkitektfirmaet Bundgaard overvejer forskellige placeringer, former, materialevalg eller fx tekniske løsninger. Vi arbejder med at sikre arealeffektivitet samt fleksibilitet. Vi arbejder med konstruktioner og materialer med optimale perspektiver for livscyklus vedrørende ressourceforbrug m.m. Vi tilgodeser de bløde trafikanter samt brugen af kollektiv trafik. Vi beskæftiger os også med lokal afledning samt en rekreativ udnyttelse af regnvand.

Vi gør brug af diverse miljøcertificeringsværktøjer lige fra begyndelsen, så vores byggerier vil opfylde samtlige miljøkrav. Herudover anvender Arkitektfirmaet Bundgaard diverse specialværktøjer til vores arbejde med dagslyset og mikroklima m.m. Når vi arbejder med den sociale bæredygtighed, er det nødvendigt at have tilstrækkelig forståelse for arkitekturens påvirkning af mennesker.

Arkitektfirmaet Bundgaard tilbyder indbydende og trygge rum, som vi mennesker har lyst til at mødes i. Vi har også fokus på tilgængelighed og variation. Arkitektfirmaet Bundgaard skaber rum med godt lys, god akustik, udsyn, frisk luft og behagelig temperatur. Arkitektfirmaet Bundgaards rum stimulerer dine sanser og kan vække følelser.

Arkitektfirmaet Bundgaard skaber også uderum, der giver naturglæde og skærmer mod vejr og vind. Samtidig understøtter vi fysisk aktivitet m.m. Vi kender de nyeste tendenser på vores arbejdsområder. Vi tager erfaringerne med os i vores fremtidige arbejde. Økonomisk bæredygtighed handler om arkitekturens påvirkning på økonomien i hvert projekt, men også i samfundet som helhed. Vi skaber fleksible og areal-effektive løsninger.

Byområder bør indeholde en god kombination af boliger, erhverv, kulturelle tilbud, rekreative områder m.m. Dette sikrer løsninger, som holder i mange år fremover.