Renovering Brønderslev Kirke
Kirkerum Brønderslev 587 m2 2019

Kirkerummet ombygges til et mere fleksibelt kirkerum, der kan favne de mange forskelligartede aktiviteter der foregår i kirken. I kirkerummet sænkes gulvniveauet i koret, så hele gulvfladen i kirkerummet bliver i samme niveau og med nyt gulv af gule teglklinker. Eksisterende bænke fjernes, og der etableres ny fleksibel møblering med kirkestole. Der etableres ny prædikestol, alterbord og knæfald i en let og flytbar opbygning designet af arkitekt Terkel Bundgaard. Desuden etables en trappe op til eksisterende pulpitur, der forstærkes og forbedres efter kirkens ønsker. Samtidig optimeres kirkerummet akustisk og der etableres den nyeste teknologi indenfor lyd- og billedfremvisning.