Renovering Brønderslev Kirke
Kirkerum Brønderslev 587 m2 2019

Brønderslev kirke er ombygget til et mere fleksibelt kirkerum, der kan favne de mange forskelligartede aktiviteter, der foregår i kirken i dag. 

Kirken er under 100 år gammel og oprindeligt bygget i en stil, der ikke var tilsvarende for byggeperioden. Derfor var der mulighed for en mere gennemgribende renovering, så kirken i dag imødekommer de funktionelle behov for en moderne kirke. 

Gulvniveauet er sænket i koret, så hele gulvfladen i dag er i samme niveau med nyt gulv af lyse teglklinker. Eksisterende bænke er fjernet, og der er etableret ny fleksibel møblering med kirkestole. 

Der er desuden etableret en trappe op til eksisterende pulpitur, der er forstærket og forbedret efter kirkens ønsker. 

Arkitekt Terkel Bundgaard har designet nyt kirkeinteriør i form af en prædikestol, døbefont, alterbord og knæfald i en let og flytbar opbygning, der kan tilpasses rummets behov. 

Kirkerummet er optimeret akustisk og der er installeret den nyeste teknologi indenfor lyd- og billedfremvisning.