Hjørring Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværk Hjørring m2 1997

Hjørring kraftvarmeværk er tegnet i samarbejde med Finn Østergaards tegnestue for bygherre Hjørring varmeforsyning. Anlægget er bygget fra nyt som et gasturbine anlæg. Den ene sige af anlægget krummer og omkranser dermed den store opsamler. Byggeriet er hævet op på betonelementer adskilt af et glasbånd. Den skrå glasvæg fremviser det bagvedliggende maskineri, og er udført skråt bl.a. for at undgå genspejling for bilister.