Hirtshals Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværk Hirtshals m2 1988

Hirtshals kraftvarmeværk er bygget i betonelementer med store glaspartier der udstiller det bagvedliggende maskineri.