​Institutioner og Skoler

Vi har stor erfaring på Institutionsområdet. Med nyopførsel og om- og tilbygning af eksisterende bygninger.

Under nyere projekter kan bl.a. nævnes Hirtshals Skole, Bjergby Børnehave og Ankermedet Skole i Skagen. Vi projekterer arkitektoniske helhedsløsninger som sikre brugerne og de ansatte de bedst mulige omgivelser, til udfoldelse af institutionens mål. Det sker i et samspil mellem gode inde og uderum.

Vi er rådgiver for bygherre og står oftest for projektet fra første ide, til den endelig institution står færdig. Det er med til at sikre et økonomisk bæredygtigt byggeri inden for fastlagt tidsfrist. Vi varetager i denne periode al kontakt til myndigheder og håndværkere.​

 Vestbanegade 5 9800 Hjørring  -  Telefon: 98 91 18 33  |  Tannisbugt 115, Tversted 9881 Bindslev  - Telefon: 98 93 15 02​  |   E-mail: info@bundgaard-ark.dk    CVR-nr.: 59424114